Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có triển vọng phục hồi sau những “cải tổ” của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có triển vọng phục hồi sau những “cải tổ” của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Tài chính về các vấn đề liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đang được xã hội quan tâm, TS. Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng tin tưởng rằng thị trường TPDN riêng lẻ sẽ có triển vọng phục hồi sau những “cải tổ” của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP cùng những nỗ lực của các cơ quan quản lý trong xử lý các trường hợp vi phạm.