Mua vắc-xin Covid-19 là cấp bách và phải được thực hiện ngay

Mua vắc-xin Covid-19 là cấp bách và phải được thực hiện ngay

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, việc mua vắc-xin phòng Covid-19 là cần thiết, cấp bách theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Công văn số 50-CV/TW ngày 19/2/2021 và của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021.
Giờ trái đất 2021 tăng cường tuyên truyền theo hình thức trực tuyến

Giờ trái đất 2021 tăng cường tuyên truyền theo hình thức trực tuyến

Năm 2021, chiến dịch Giờ trái đất sẽ được thực hiện bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương. Các hoạt động tuyên truyền sẽ được thực hiện theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, rộng rãi.