Năm 2021, tổng doanh thu phí của toàn thị trường bảo hiểm ước tăng 15,59%

Năm 2021, tổng doanh thu phí của toàn thị trường bảo hiểm ước tăng 15,59%

Năm 2021, bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đạt được những kết quả ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với năm 2020. Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 577.069 tỷ đồng, tăng 22,24% so với năm 2020.
Kiểm soát nội bộ - Bước tiến trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm

Kiểm soát nội bộ - Bước tiến trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm

Trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới, cơ quan soạn thảo đã đề xuất bổ sung thêm các quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm. Đây là một bước tiến trong hệ thống hành lang pháp lý cho ngành bảo hiểm, tái bảo hiểm.
Bảo hiểm tàu cá cần thêm sự chung tay

Bảo hiểm tàu cá cần thêm sự chung tay

Lỗ lớn do tiền bán bảo hiểm tàu cá thu về không đủ bù đắp chi phí bồi thường, gặp vướng mắc trong việc xem xét cấp đơn bảo hiểm tàu cá theo quy định cũ… đang khiến bốn nhà bảo hiểm gặp khó.