Giải mã hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023

Giải mã hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023

Hệ sinh thái ngân hàng số giúp khách hàng giao dịch liền mạch 365+, thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng, đặc biệt nộp rút tiền khác chủ tài khoản… đã giúp Nam A Bank nhận giải thưởng “Hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023” (Open Banking Initiative of the Year 2023) do Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng.