Quản trị dòng tiền – yếu tố sống còn của doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền – yếu tố sống còn của doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền một cách hiệu quả là yêu cầu cực kỳ bức thiết, quyết định trực tiếp đến sự sống còn của cả một doanh nghiệp (DN). Sự thiết hụt tiền mặt ở mức độ nghiêm trọng hoặc sự dư thừa tiền mặt quá mức ở DN đều thể hiện sự yếu kém trong hoạt động quản trị tài chính DN. Vì vậy, cần có sự hoạch định điều khiển sự vận động ra vào của dòng tiền phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo sự cân đối, ăn khớp giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra trong quá trình hoạt động của DN. Bài viết trình bày một số nội dung tổng quan về quản trị dòng tiền, các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị dòng tiền cũng như đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng để nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền trong DN.
Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách về tài chính doanh nghiệp

Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách về tài chính doanh nghiệp

Nhằm giúp các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật thời gian qua, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) luôn đẩy mạnh phổ biến các chính sách, pháp luật về tài chính doanh nghiệp đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Kế toán có vai trò quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý của doanh nghiệp. Trong khoa học quản lý, kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản, sự vận động tài sản, các hoạt động kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.
Ứng dụng hàm sống sót trong ước lượng rủi ro phá sản của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ứng dụng hàm sống sót trong ước lượng rủi ro phá sản của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày nay, việc ứng dụng của phân tích sống sót trong tài chính doanh nghiệp trở thành một vấn đề có ý nghĩa thời sự, đặc biệt trong bối cảnh sự phát triển đa ngành nghề sâu rộng và nhanh chóng như hiện nay. Bài viết nghiên cứu hàm sống sót và ứng dụng trong rủi ro phá sản của các công ty. Kết quả được nghiên cứu trong các công ty với hai nhóm ngành kinh doanh bất động sản và thực phẩm có những sự tương đồng và khác biệt giữa các ngành mở ra triển vọng với các ứng dụng đa ngành, đa quốc gia, đa lãnh thổ.