Tăng tốc thực hiện Kho bạc “ba không" hướng tới Kho bạc số

Tăng tốc thực hiện Kho bạc “ba không" hướng tới Kho bạc số

Trong quá trình chuyển đổi số, việc thực hiện "ba không" tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) là yếu tố rất quan trọng để hiện đại hoá các nghiệp vụ của KBNN cũng như tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.