Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến nguồn nhân lực lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến nguồn nhân lực lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã, đang tác động mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực trên toàn cầu. Lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế đó. Cuộc đổ bộ của công nghệ mới vào lĩnh vực tài chính ngân hàng đã tạo ra những đột phá trong lĩnh vực này cả về quy mô và tính hiệu quả.
Trường Đại học tài chính – marketing đa dạng các hình thức tuyển sinh 2020

Trường Đại học tài chính – marketing đa dạng các hình thức tuyển sinh 2020

Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính với gần 45 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 12 ngành với 28 chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau gồm: Ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn, Hệ thống thông tin quản lý. Trong đó, Nhà trường đào tạo khối ngành Du lịch, Công nghệ thông tin theo hình thức đặc thù.