Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân

Ngày 16/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 43 Ngày Lương thực Thế giới. Ngày Lương thực Thế giới năm nay có chủ đề “Nước là sự sống, nước là thực phẩm. Không ai bị bỏ lại phía sau”.
Rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá

Rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cần đối chiếu, rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá và phải căn cứ vào các yếu tố như: mục đích sử dụng, mức độ khan hiếm của tài nguyên nước, điều kiện khai thác và đặc điểm kinh tế-xã hội của khu vực, lưu vực sông.
Công bố Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia

Công bố Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố Quy hoạch tài nguyên nước 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một trong những cơ sở quan trọng cho việc lập các quy hoạch ngành quốc gia có khai thác, sử dụng nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; là định hướng tổng thể cấp quốc gia trong quản lý, điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước…
Đề xuất bãi bỏ một số loại phí thẩm định cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Đề xuất bãi bỏ một số loại phí thẩm định cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Đó là một trong những nội dung được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.
Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy đinh mới

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy đinh mới

Có hiệu lực từ ngày 15/5/2021, Nghị định số 41/2021/NĐ-CP, ngày 30/3/2021 của Chính phủ đã đưa ra quy định mới về mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017.