Tăng nguồn lực vốn cho hợp tác xã

Tăng nguồn lực vốn cho hợp tác xã

Ông Trần Quốc Hà - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP Cần Thơ, cho biết: Ðể hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, ngành Ngân hàng luôn đồng hành, nỗ lực triển khai chính sách, chương trình cho vay hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với lĩnh vực nông sản, thủy sản.