Thói quen thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng trưởng mạnh trên kênh số

Thói quen thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng trưởng mạnh trên kênh số

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi mọi khía cạnh đời sống. Không nằm ngoài xu thế chung, thói quen thanh toán không tiền mặt sẽ là xu hướng mới trong xã hội. Thanh toán qua thiết bị di động tăng trưởng mạnh hàng năm 90% về số lượng và 150% về giá trị. Nhiều ngân hàng đạt trên 90% giá trị giao dịch trên kênh số.