Bộ Tài chính triển khai chương trình công tác trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

Bộ Tài chính triển khai chương trình công tác trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Tài chính vừa phát đi Thông báo số 37/TB-BTC ngày 18/1/2022 về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về chương trình công tác trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.