Bộ Tài chính triển khai chương trình công tác trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

Trần Huyền

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Tài chính vừa phát đi Thông báo số 37/TB-BTC ngày 18/1/2022 về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về chương trình công tác trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.

Bộ Tài chính yêu cầu tổ chức đón Tết Nhâm Dần 2022 đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
Bộ Tài chính yêu cầu tổ chức đón Tết Nhâm Dần 2022 đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Thông báo nêu rõ, do dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo việc tổ chức và thực hiện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 được an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ không tổ chức gặp mặt, chúc tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị trong thời gian trước và sau kỳ lễ nghỉ Tết. Đồng thời, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tổ chức đón Tết Nhâm Dần 2022 đảm bảo an toàn, tiết kiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021.

Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục tập trung nỗ lực cao nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Cùng với đó, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường, tăng cường công tác phân tích, dự báo, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp, kiểm soát lạm phát nhất là vào thời điểm cuối năm. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp bố trí lịch làm việc và phân công trực Tết phù hợp, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Đặc biệt, nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định, đặc biệt các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội...

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ được giao.