Được sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế theo quy định trong hiệp định vay

Được sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế theo quy định trong hiệp định vay

Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận về kiến nghị cho phép các địa phương tiếp tục sử dụng vốn nước ngoài để thanh toán các khoản thuế đối với các dự án đã ký Hiệp định trước ngày Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài có hiệu lực.