Được sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế theo quy định trong hiệp định vay

Trần Huyền

Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận về kiến nghị cho phép các địa phương tiếp tục sử dụng vốn nước ngoài để thanh toán các khoản thuế đối với các dự án đã ký Hiệp định trước ngày Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài có hiệu lực.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, ngày 21/09/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6718/VPCP- QHQT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu của Chủ tịch nước.

Theo đó, tại điểm 5 Công văn số 6718/VPCP-QHQT, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh “đồng ý việc các cơ quan chủ quản, chủ dự án được sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho các hoạt động tư vấn quốc tế thực hiện dự án, đào tạo chuyên gia công nghệ, thanh toán cho các khoản thuế và phí như đã thỏa thuận với các nhà tài trợ được quy định trong các hiệp định vay ký kết trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc Hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (áp dụng cho các Hiệp định vay đã ký kết từ năm 2017 về trước).

Sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được ban hành và có hiệu lực sẽ thực hiện theo quy định cua Nghị định.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận thông báo địa phương thực hiện các công việc theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đối với các Hiệp định vay có nội dung cho phép sử dụng vốn vay để thanh toán thuế.