Thẻ ngân hàng nội địa tăng nhanh

Thẻ ngân hàng nội địa tăng nhanh

Theo số liệu vừa công bố của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, thị trường thẻ giai đoạn 2018-2021 có sự tăng trưởng tích cực, trên cả 4 mặt hoạt động là: phát hành thẻ, sử dụng thẻ, thanh toán thẻ và phát triển mạng lưới.