Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác tuyên truyền về ngành Tài chính

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác tuyên truyền về ngành Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1457/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 về việc tặng thưởng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính” cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.
[Infographics] 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua khen thưởng của BHXH Việt Nam giai đoạn 2021-2025

[Infographics] 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua khen thưởng của BHXH Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Phát huy kết quả đạt được trong 5 năm qua, bước sang giai đoạn 2021-2025, toàn ngành BHXH sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, 5 năm tới, ngành BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh triển khai công tác thi đua khen thưởng.
[Infographics] Những con số “biết nói” về thi đua khen thưởng của BHXH Việt Nam

[Infographics] Những con số “biết nói” về thi đua khen thưởng của BHXH Việt Nam

Năm năm qua, các phong trào thi đua của toàn ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã được đổi mới về nội dung và hình thức; triển khai bài bản, khoa học với tiêu chí và nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những kết quả phong trào thi đua của ngành BHXH Việt Nam 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của Ngành đã được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.