Kịch bản phục hồi cho thị trường hàng không

Kịch bản phục hồi cho thị trường hàng không

Dự báo thị trường hàng không bắt đầu khôi phục từ quý III/2021, đến năm 2023, thận trọng hơn là năm 2024, thị trường hàng không Việt Nam sẽ phục hồi quy mô tương đương năm 2019.