Ngành Ngân hàng 2019: Vươn lên trong khó khăn

Ngành Ngân hàng 2019: Vươn lên trong khó khăn

Ngành ngân hàng đã có một năm 2018 kinh doanh khởi sắc, dù tăng trưởng tín dụng có thể chậm hơn so với năm trước nhưng cũng không "làm khó" các nhà băng hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cho cả năm. Thậm chí, nhiều ngân hàng còn có lợi nhuận tăng trưởng đột biến..