Vốn vay tín dụng chính sách tạo đòn bẩy cho người dân thoát nghèo

Vốn vay tín dụng chính sách tạo đòn bẩy cho người dân thoát nghèo

Trong những năm qua, bằng sự nỗ lực vươn lên của chính hộ gia đình và sự “tiếp sức” kịp thời từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh Bến Tre, hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh có thêm “đòn bẩy” tạo ra sinh kế bền vững, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhiều hộ vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.