Xuất khẩu lúa gạo: Giữ an toàn và chớp đúng thời cơ

Xuất khẩu lúa gạo: Giữ an toàn và chớp đúng thời cơ

Hiện tại, nhiều quốc gia đã tăng mức nhập khẩu lúa gạo để đảm bảo an ninh lương thực. Những quốc gia có tiềm năng xuất khẩu gạo đang tính toán cho riêng mình – Việt Nam cũng không nằm ngoài “vòng xoay” ấy! Tuy nhiên, giữ an toàn và chớp lấy thời cơ vẫn có thể thành công – nếu có quyết định đúng và một “nhạc trưởng” tài ba.
Xuất khẩu - điểm sáng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19: Tận dụng tốt thời cơ

Xuất khẩu - điểm sáng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19: Tận dụng tốt thời cơ

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, một số lĩnh vực suy giảm khá mạnh trong quý I/2020. Tuy nhiên, kết quả xuất khẩu vẫn là một điểm sáng, tạo ra vị thế xuất siêu nhờ một số lĩnh vực, sản phẩm trụ vững, thậm chí gia tăng sự hiện diện trên thị trường thế giới nhờ phát huy năng lực và tận dụng tốt thời cơ.