Tăng thời gian thông quan nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu

Tăng thời gian thông quan nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu

Việc Trung Quốc vẫn thực hiện chính sách “Zero COVID-19” và siết chặt các biện pháp kiểm dịch thực vật đối với hàng nông sản nhập khẩu từ Việt Nam đã gây ra ùn ứ rất lớn lượng xe vận chuyển nông sản tại các cửa khẩu tại Lạng Sơn. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó, cần tăng thời gian thông quan tại các cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thông quan và xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản.
Ai Cập sẽ áp dụng Hệ thống thông quan điện tử một cửa từ ngày 1/10/2021

Ai Cập sẽ áp dụng Hệ thống thông quan điện tử một cửa từ ngày 1/10/2021

Nhằm tự động hóa quy trình hải quan, đơn giản hóa thủ tục và giảm thời gian thông quan, Ai Cập đang áp dụng thử nghiệm Hệ thống thông quan điện tử một cửa mới (ACI system) theo Nghị định số 38/2021 của Bộ Tài chính. Theo đó hàng hóa phải được đăng ký trên hệ thống điện tử ít nhất 48 giờ trước khi vận chuyển từ nước xuất khẩu.
Rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa

Rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa

Nhằm tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan, trong 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục cắt giảm, đơn giản các khâu nghiệp vụ trong quy trình thủ tục hải quan.