Rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa


Nhằm tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan, trong 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục cắt giảm, đơn giản các khâu nghiệp vụ trong quy trình thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan đã thực hiện thống nhất mã số HS hàng hóa xuất nhập khẩu phù hợp với các nước khác, nhất là khối EU
Tổng cục Hải quan đã thực hiện thống nhất mã số HS hàng hóa xuất nhập khẩu phù hợp với các nước khác, nhất là khối EU

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Hải quan đã đề xuất triển khai cơ chế cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ dưới dạng dữ liệu điện tử đảm bảo tính liên thông giữa cơ quan cấp của nước xuất khẩu với cơ quan hải quan nước nhập khẩu trong quá trình tham gia đàm phán hoặc tại các cuộc họp thường kỳ song phương, đa phương; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đàm phán và triển khai cơ chế thừa nhận kết quả kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, thực vật giữa các quốc gia trên cơ sở tuân thủ các nội dung cam kết của Hiệp định.

Trong đó, Tổng cục Hải quan đã thực hiện thống nhất mã số HS hàng hóa xuất nhập khẩu (danh mục hàng hóa, mã hồ sơ) phù hợp với các nước khác, nhất là khối EU để giảm bớt khó khăn khi áp mã thuế, đảm bảo kiểm soát được việc kê khai thống nhất.

Nhằm tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan, trong 6 tháng cuối năm, ngành Hải quan tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh để đơn giản hóa bộ hồ sơ hải quan, cách thức nộp hồ sơ hải quan.

Cụ thể, sẽ bãi bỏ quy định nộp các chứng từ không cần thiết, các chứng từ đã có trên Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành hoặc trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; hạn chế việc nộp các chứng từ dưới dạng bản chính là bản giấy; chỉ yêu cầu nộp, xuất trình lần đầu đối với các chứng từ phải xuất trình cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan sẽ cắt giảm, đơn giản hóa các khâu nghiệp vụ trong quy trình thủ tục hải quan như: Không yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến nếu đã thực hiện được trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; rà soát, bãi bỏ việc đề xuất và phê duyệt miễn thuế trong thông quan đối với từng tờ khai hải quan của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu trong quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế; đơn giản hóa việc bàn giao hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan trong trường hợp việc bàn giao được thực hiện trong cùng một chi cục hải quan trên cơ sở đảm bảo quản lý chặt chẽ, phù hợp với đặc thù địa bàn quản lý của chi cục.

Để rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa, Tổng cục Hải quan sẽ tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị như máy soi container, thiết bị giám sát hành trình, niêm phong điện tử, thiết bị kiểm tra nhanh chất lượng, an toàn thực phẩm để hỗ trợ công chức trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ giám sát, kiểm tra thực tế hàng hóa; cắt giảm các trường hợp phải lấy mẫu, nâng tỷ lệ thông báo kết quả phân tích, phân loại trước hạn và đúng hạn.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền giảm tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp sản xuất, trực tiếp nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định bị cơ quan Hải quan ấn định thuế giá trị gia tăng và đã nộp đủ số tiền thuế giá trị gia tăng bị ấn định trước ngày 1/3/2020 nhưng còn nợ tiền chậm nộp;

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao thực hiện có hiệu quả các giải pháp về công nghệ thông tin để hỗ trợ người khai hải quan, người nộp thuế; kết nối trao đổi thông tin với các bộ, ngành khi giải quyết thủ tục hành chính;

Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, địa phương có chung đường biên giới đất liền với Trung Quốc, Lào, Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu tiếp tục duy trì các giải pháp vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa, tránh ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1616/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2020 về Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Tổng cục Hải quan sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan; chủ động, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho tổ chức, cá nhân trong quá trình làm thủ tục hải quan trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, phù hợp với quy định của pháp luật.