Để lộ thông tin khách hàng, ví điện tử sẽ bị xử phạt nặng

Để lộ thông tin khách hàng, ví điện tử sẽ bị xử phạt nặng

Cung cấp, tiết lộ, sử dụng thông tin khách hàng, thông tin về số dư Ví điện tử và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định của pháp luật có thể bị phạt tới 30 triệu đồng. Đây là một trong số đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 88 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.