Để lộ thông tin khách hàng, ví điện tử sẽ bị xử phạt nặng

Theo Thanh Hoa/vnbusiness.vn

Cung cấp, tiết lộ, sử dụng thông tin khách hàng, thông tin về số dư Ví điện tử và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định của pháp luật có thể bị phạt tới 30 triệu đồng. Đây là một trong số đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 88 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hiện nay, Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Nghị định 88) đã quy định khung phạt rộng, mức phạt lớn. Tuy vậy, quá trình thực hiện Nghị định 88 còn một số vướng mắc. Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính phù hợp với thực tiễn triển khai, thể hiện đúng mục đích xử phạt. Do đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 88 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Cụ thể, dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về thanh toán, như:

Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt không qua tài khoản thanh toán của khách hàng khi chưa được NHNN chấp thuận bằng văn bản.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thuê, mượn, tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối hành vi thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên.

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dự thảo Nghị định quy định, phạt 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Cung cấp, tiết lộ, sử dụng thông tin khách hàng, thông tin về số dư Ví điện tử và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định của pháp luật; Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử từ 01 ví điện tử đến dưới 10 ví điện tử.

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán mà không phải là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; Vi phạm quy định về hạn mức giao dịch qua ví điện tử.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không quy định hạn mức thấu chi hoặc hạn mức tín dụng, thời hạn cấp tín dụng, thời hạn trả nợ, mức trả nợ tối thiểu, phương thức trả nợ, lãi suất đối với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được thấu chi tại hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về phát hành và sử dụng thẻ.

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện việc sử dụng thẻ trả trước vô danh trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động hoặc rút tiền mặt; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với một số hành vi vi phạm về thanh toán tại Nghị định 88, dự thảo cũng nâng mức xử phạt với hành vi lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ từ 01 thẻ đến dưới 10 thẻ” (mức xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng) và hành vi “Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ với số lượng từ 10 thẻ trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự” (mức xử phạt từ 50.000.000 đến 100.000.000 đồng) lên mức xử phạt từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng nhằm tăng tính răn đe, hạn chế vi phạm xảy ra.