VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 32/2021/TT-BTC

Phương thức và giá bán cổ phần lần đầu theo quy định mới

Phương thức và giá bán cổ phần lần đầu theo quy định mới

Có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, Thông tư số 32/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu, quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần đã đưa ra nhiều quy định mới. Trong đó, nêu rõ các phương thức bán cổ phần lần đầu và giá bán cổ phần lần đầu.

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng  tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước

Ngày 17/05/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

04 phương thức bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa

04 phương thức bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.