VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THU CHI NGOẠI TỆ

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2021

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2021

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2021. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.160 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2021

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2021

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2021. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.204 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2018

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2018

Ngày 30/11/2018, Kho bạc Nhà nước đã ra thông báo công bố tỷ giá hạch toán và báo cáo thu - chi ngoại tệ tháng 12/2018 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2018

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2018

Ngày 28/2/2018, Kho bạc Nhà nước đã công bố tỷ giá hạch toán và báo cáo thu – chi ngoại tệ tháng 3/2018 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2018

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2018

Tại Thông báo số 6289/TB-KBNN ngày 29/12/2017 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2018, Kho bạc Nhà nước cho biết, tỷ giá hạch toán và báo cáo thu - chi ngoại tệ tháng 1/2018 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.