Những nghịch lý đấu giá quyền sử dụng đất: “Bỏ của chạy lấy người”

Những nghịch lý đấu giá quyền sử dụng đất: “Bỏ của chạy lấy người”

Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, vì giá cao, năng lực tài chính không bảo đảm và vô vàn lý do khác, nhiều nhà đầu tư bỏ cọc. Điều này đã hé lộ những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật khi việc đấu giá đất chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản như pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản, quản lý thuế.