Thu thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Thu thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác thu thuế xuất nhập khẩu, bài viết đề cập về các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động thu thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam gồm: Công tác xác định trị giá hải quan; Công tác xác định xuất xứ hàng hóa; Công tác xác định mã số hàng hóa. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.
Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu năm 2021

Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu năm 2021

Mặc dù, tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, song Cục Hải quan Quảng Trị vẫn triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong hoạt động thương mại, thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch… Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn vẫn diễn ra thông suốt, Cục Hải quan Quảng Trị sớm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) do Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao năm 2021.