Tọa đàm về nghiệp vụ thư tín dụng

Tọa đàm về nghiệp vụ thư tín dụng

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Nhóm công tác Ngân hàng (BWG), ngày 23/11/2021, NHNN Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam – Thành viên của BWG tổ chức tọa đàm trực tiếp và kết nối trực tuyến với HSBC Hà Nội và khu vực “Trao đổi về nghiệp vụ Thư tín dụng L/C”.
Hóa giải rủi ro từ L/C

Hóa giải rủi ro từ L/C

Hiện thư tín dụng (L/C) được sử dụng khá phổ biến trong giao thương quốc tế nhưng các doanh nghiệp cũng cần lưu ý một số điểm để tránh rủi ro khi thanh toán bằng phương thức này.