VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ

Tiêu chí chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Tiêu chí chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 17/07/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/09/2017.