Những việc pháp luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm

Những việc pháp luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm

Nhấn mạnh quan điểm khuyến khích đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ 3 ưu tiên rà soát trong công tác cải cách hành chính (CCHC) hiện nay, gồm: Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; rà soát những thủ tục mà người dân, doanh nghiệp cần; rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức để có biện pháp xử lý phù hợp.
Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1

Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không được chủ quan, lơ là, chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1.
Chính phủ sẽ đi thị sát từng địa phương để gỡ khó đầu tư và xuất nhập khẩu

Chính phủ sẽ đi thị sát từng địa phương để gỡ khó đầu tư và xuất nhập khẩu

Chính phủ yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ sẽ phân công các thành viên Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan trực tiếp làm việc với từng địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình.
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp, chủ thể có liên quan chung sức, đồng tâm, hợp lực để vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) đúng quy luật, hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.