Sử dụng thuật toán, robot trong đặt lệnh giao dịch chứng khoán phải phù hợp bối cảnh thực tiễn

Sử dụng thuật toán, robot trong đặt lệnh giao dịch chứng khoán phải phù hợp bối cảnh thực tiễn

Việc sử dụng thuật toán, robot và lệnh tuần suất cao trong đặt lệnh giao dịch trực tuyến là một xu thế của ứng dụng công nghệ vào tài chính, giúp tăng thanh khoản, đem lại lợi ích cho thị trường chứng khoán (TTCK). Tuy nhiên, với đặc thù của lĩnh vực chứng khoán, tất cả những sáng tạo, ứng dụng mới trong kinh doanh đều phải đảm bảo nhiều yếu tố như tính tuân thủ pháp lý, tính minh bạch, công bằng và quan trọng nhất là phù hợp bối cảnh thực tiễn của thị trường Việt Nam.