Thúc đẩy giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm

Thúc đẩy giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Do đó, đầu tư công chính là “vốn mồi” thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 đạt 95-100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ giải ngân tám tháng chỉ đạt 39,15% kế hoạch và vẫn chưa có chuyển biến đáng kể, thậm chí tiến độ còn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.