Đầu tư nông nghiệp - Mắt xích thúc đẩy phục hồi kinh tế

Đầu tư nông nghiệp - Mắt xích thúc đẩy phục hồi kinh tế

Nông nghiệp nổi lên như một bệ đỡ giúp nền kinh tế chống chọi với các tác động của đại dịch COVID-19. Đầu tư vào nông nghiệp với nguồn tín dụng ưu tiên cho lĩnh vực này được cho là mắt xích quan trọng giúp phục hồi kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho chính người nông dân và các tổ chức tín dụng.