9 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính

9 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính

Nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2022, đồng thời phấn đấu giảm tối đa chi phí, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) cho người nộp thuế (NNT), Cục Thuế Quảng Ninh đã và đang triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm.