VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THUẾ QUẢNG NINH

Bốn mục tiêu, bốn giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

Bốn mục tiêu, bốn giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhằm thực hiện các thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Cục Thuế Quảng Ninh đã xác định rõ các mục tiêu, giải pháp cụ thể triển khai trong năm.

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Để cán đích số thu nội địa năm 2017 Tỉnh giao là 26.400 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã và đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp, ưu tiên hàng đầu cho việc cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Thuế Quảng Ninh: Nhiều bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính

Thuế Quảng Ninh: Nhiều bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính

Trong những năm qua, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh luôn được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tiếp tục phát huy tinh thần này, trong năm 2015...

Cục Thuế Quảng Ninh: Đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử

Cục Thuế Quảng Ninh: Đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử

(Taichinh) - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thời gian qua Cục Thuế Quảng Ninh đã triển khai mạnh mẽ việc nộp thuế điện tử. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong năm 2015 mà Tổng cục Thuế đề ra khi triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.