Kiểm tra tổng thể quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa

Kiểm tra tổng thể quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch kiểm tra tổng thể vấn đề quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2023.
Tôn trọng sự tự chủ, độc lập trong quản lý tài chính của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Tôn trọng sự tự chủ, độc lập trong quản lý tài chính của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Tài chính về các vấn đề liên quan đến Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, TS. Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế nhấn mạnh, các quy định tại Thông tư rất tôn trọng sự tự chủ, độc lập trong quản lý tài chính của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
Quản lý minh bạch tiền công đức, tài trợ nhưng không gây cản trở các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Quản lý minh bạch tiền công đức, tài trợ nhưng không gây cản trở các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Thời gian qua, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội còn nhiều bất cập. Do vậy, theo bà Vũ Thị Hải Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính), việc Thông tư số 04/2023/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành là văn bản pháp lý quan trọng, góp phần quản lý minh bạch tiền công đức, tài trợ nhưng vẫn không gây cản trở các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.
Để quản lý an toàn, minh bạch tiền công đức, tài trợ

Để quản lý an toàn, minh bạch tiền công đức, tài trợ

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, trong đó quy định nhiều nội dung cụ thể, dễ tiếp cận, dễ thực hiện.
Phải báo cáo quyết toán việc sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích hàng năm

Phải báo cáo quyết toán việc sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích hàng năm

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi. Dự thảo được xây dựng nhằm quản lý chặt chẽ về thu chi tài chính của các hoạt động này.