Năm 2019, sẽ không có sóng tăng

Năm 2019, sẽ không có sóng tăng

Trước nhiều ý kiến cho rằng thị trường bất động sản năm 2018 và 2019 sẽ đi xuống theo chu kỳ 10 năm, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, khẳng định thị trường bất động sản vẫn đang cho thấy sự phát triển ổn định.