Tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng

Tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu NHNN các tỉnh, thành phố; các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp tại các địa phương; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng...