Thực tiễn triển khai hóa đơn điện tử tại Việt Nam

Thực tiễn triển khai hóa đơn điện tử tại Việt Nam

Không chỉ mang lại những hiệu quả về bài toán chi phí, hóa đơn điện tử còn giúp người đứng đầu doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính, kinh doanh, tối ưu nguồn nhân lực cho bộ phận kế toán. Theo tính toán, lợi ích ưu việt của hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy là tiết kiệm tới 80% chi phí thời gian nhập liệu. Với hóa đơn điện tử, doanh nghiệp không cần phải tạo lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế... Những lợi ích từ hóa đơn điện tử đã được nhiều nước trên thế giới tận dụng. Tại Việt Nam, hóa đơn điện tử đang được Bộ Tài chính quyết liệt triển khai nhằm phát huy tính ưu việt, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý.
Tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ áp dụng mô hình cải tiến năng suất tổng thể

Tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ áp dụng mô hình cải tiến năng suất tổng thể

Với việc tham gia áp dụng mô hình cải tiến năng suất tổng thể, năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Tương Lai thời gian gần đây đã được nâng lên rõ rệt. Năng suất lao động, năng suất chất lượng sản phẩm của Công ty theo đó cũng được cải thiện thông qua sự đánh giá tích cực từ phía khách hàng.