Chưa nên siết thêm tín dụng ngoại tệ

Chưa nên siết thêm tín dụng ngoại tệ

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đưa ra mục tiêu giảm dần tỷ lệ tín dụng ngoại tệ/tổng tín dụng, tiến tới ngừng cho vay ngoại tệ.
Siết cho vay ngoại tệ theo kiểu ưu đãi tràn lan

Siết cho vay ngoại tệ theo kiểu ưu đãi tràn lan

Kể từ ngày mai, 1/10, các tổ chức tín dụng sẽ không được cho vay ngoại tệ trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay.
Thắt tín dụng, ngân hàng vẫn kỳ vọng tăng trưởng hơn 15%

Thắt tín dụng, ngân hàng vẫn kỳ vọng tăng trưởng hơn 15%

Mặc dù chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay tiếp tục được duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với năm 2017, đồng thời thách thức đối với hoạt động cho vay còn rất lớn, nhưng các nhà băng vẫn kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng bình quân 15,27%.