VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÍN DỤNG VI MÔ

Vai trò của tín dụng vi mô đối với nền kinh tế

Vai trò của tín dụng vi mô đối với nền kinh tế

Tín dụng vi mô được xem là một hoạt động của tài chính vi mô, đối tượng cho vay của tín dụng vi mô là người nghèo và những người có thu nhập thấp, do không có đủ điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn khác.

Vai trò của tín dụng vi mô trong kinh tế - xã hội

Vai trò của tín dụng vi mô trong kinh tế - xã hội

Tín dụng vi mô được xem là một hoạt động của tài chính vi mô, đối tượng cho vay của tín dụng vi mô là người nghèo và những người có thu nhập thấp do không có đủ điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn khác.

Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng vi mô  tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh

Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng vi mô tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh

Bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2011-2017 và sử dụng phương pháp thống kê mô tả, tổng hợp, phân tích và đánh giá, nghiên cứu này khái quát thực trạng cho vay và khả năng tiếp cận vốn của người nghèo tại chi nhánh Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh.