Kinh tế tập thể góp phần nâng cao đời sống cho lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Kinh tế tập thể góp phần nâng cao đời sống cho lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho lao động nông thôn. Các HTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từng bước hoạt động có hiệu quả, chú trọng ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.
Đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp

Đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp

Xem việc phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện Lấp Vò đẩy mạnh phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số; công nghệ gắn với kinh tế tuần hoàn để phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên hiện có tại địa phương...
Các doanh nghiệp đang tập trung phục hồi công suất

Các doanh nghiệp đang tập trung phục hồi công suất

Tại cuộc họp thường kỳ về khôi phục kinh tế và đầu tư công chiều 18/11, ông Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 391/431 doanh nghiệp (DN) (công nghiệp) phục hồi sản xuất, đạt 97,8% với trên 45.000 lao động.
Công trình hạ tầng giao thông phục hồi 99%

Công trình hạ tầng giao thông phục hồi 99%

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến ngày 4/11/2011 có 99% công trình bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 phục hồi thi công so với thời điểm áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến nay đã giải ngân trên 2.300 tỷ đồng, đạt 36,6% kế hoạch.