Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2023

Tình hình kinh tế – xã hội tháng Hai năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, giá năng lượng thế giới tăng cao, chiến sự Nga - Uckraine với nhiều diễn biến bất ngờ, ngoài dự đoán.