Thay đổi mô hình kinh doanh thích ứng tình hình mới

Thay đổi mô hình kinh doanh thích ứng tình hình mới

Sau thời gian được mở bán hàng trở lại khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (F&B) đã bắt đầu đưa ra thêm mô hình mới để hoạt động. Trong đó, xu hướng siêu nhỏ, đưa thương hiệu “xuống đường” được nhiều doanh nghiệp áp dụng…
Đảng bộ Bộ Tài chính: Nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới

Đảng bộ Bộ Tài chính: Nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới

Dân vận là một trong những công tác quan trọng của Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Ý thức được tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, năm 2019, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong toàn ngành Tài chính thông qua lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính; lãnh đạo, xây dựng, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”; tham gia phối hợp bổ sung, sửa đổi quy chế văn hóa công sở; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả... với mục tiêu đưa công tác dân vận trở thành cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”.