Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hoà triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hoà triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

Nhờ triển khai, vận hành tốt các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Khánh Hòa giúp lượng chứng từ giấy đã giảm đi rất nhiều, đồng thời rút ngắn được thời gian kiểm soát các hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn ngân sách nhà nước nên đã giúp nâng cao hiệu suất lao động của các công chức trong đơn vị.