Năm 2021, giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tăng 41% so với cuối năm ngoài

Năm 2021, giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tăng 41% so với cuối năm ngoài

Với sự phát triển ngày càng ổn định của thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) tiếp tục chứng tỏ sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức và là nơi tìm kiếm nguồn vốn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh. Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tại thời điểm ngày 15/12/2021, giá trị vốn hóa UPCoM đạt hơn 1.411 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với cuối năm 2020.