Sốt đất có trở lại vào 3 tháng cuối năm?

Sốt đất có trở lại vào 3 tháng cuối năm?

Thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu lạc quan và khả năng có "cơn sốt" quay trở lại. Tuy nhiên, việc phục hồi của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và tốc độ triển khai tiêm phòng vắc xin.