Việt Nam và OECD ký Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế

Việt Nam và OECD ký Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế

Chiều ngày 22/3/2023 tại Paris (Pháp), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã tổ chức Lễ ký Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế (Hiệp định MAAC) với Việt Nam. Ông Cao Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài chính đã thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định MAAC.
[Infographic] OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

[Infographic] OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết bất ổn về chính sách, căng thẳng thương mại đang diễn ra, lòng tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng bị xói mòn là những nhân tố góp phần làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2019.