Tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế để thu hút các dự án thương mại xanh

Tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế để thu hút các dự án thương mại xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bên cạnh chủ động thực hiện chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, Việt Nam cũng tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế để thu hút các dự án thương mại xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nhiều tổ chức quốc tế lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nhiều tổ chức quốc tế lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

2023 được đánh giá là một năm tiếp tục khó khăn với kinh tế thế giới. Dự báo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm mạnh từ 6% năm 2021 xuống khoảng 2,2 - 2,7% năm 2023; nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu phải đối mặt với rủi ro suy thoái và lạm phát cao. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có khá nhiều dự báo khá lạc quan của các tổ chức kinh tế - tài chính quốc tế về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Tăng cường ngoại giao kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tăng cường ngoại giao kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy và mở rộng quan hệ với các đối tác song phương, đa phương và các tổ chức quốc tế; tăng cường tham gia đàm phán các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế quan trọng... Qua đó, góp phần thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tài chính, hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hiện thực hóa chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ấn tượng chỉ số nộp thuế của Việt Nam qua góc nhìn của tổ chức quốc tế

Ấn tượng chỉ số nộp thuế của Việt Nam qua góc nhìn của tổ chức quốc tế

Với việc chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, ngành Thuế đã vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP. Kết quả này tiếp tục khẳng định những nỗ lực của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nói chung và đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.