Kinh nghiệm xây dựng mô hình giám sát tài chính ở một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm xây dựng mô hình giám sát tài chính ở một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Giám sát tài chính là việc giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động của thị trường tài chính (TTTC). Mô hình giám sát hệ thống tài chính (HTTC) là một cấu trúc có tính hệ thống bao gồm nhiều thành tố tương tác qua lại với nhau, hướng đến mục tiêu duy trì sự ổn định và phát triển của TTTC.
Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, an toàn, bền vững

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, an toàn, bền vững

Trong thời gian qua, cơ quan có thẩm quyền đã đẩy mạnh thanh tra, giám sát hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát huy kết quả này, đồng thời, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toan, minh bạch, bền vững, các doanh nghiệp phát hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ đã chủ động rà soát việc tuân thủ quy định của pháp luật trong thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giam sát, cơ quan quản lý tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý để khắc phục những tồn tại, bất cập của thị trường.
Vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng mạnh trong năm 2022

Vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng mạnh trong năm 2022

Tính đến hết tháng 9/2021, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống ngân hàng đạt 715.580 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu thành công trong các kế hoạch tăng vốn vừa được đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) các ngân hàng thông qua, vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng sẽ được bổ sung thêm khoảng 100.000 tỷ đồng nữa.
Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp gắn với bảo vệ các chủ thể tham gia thị trường (*)

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp gắn với bảo vệ các chủ thể tham gia thị trường (*)

Theo ông Nguyễn Hoàng Dương - Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), định hướng đặt ra đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là phát triển cả về quy mô và độ sâu; nâng cao thanh khoản, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các sản phẩm trái phiếu xanh; tăng tính minh bạch của thị trường TPDN riêng lẻ... Với định hướng này, Bộ Tài chính đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, quy mô thị trường TPDN đạt 20% GDP và đến năm 2030 đạt 25% GDP.
Bitcoin huy hoàng trở lại?

Bitcoin huy hoàng trở lại?

Bitcoin bất ngờ tăng giá, vượt lên mốc 50.000 USD/BTC và nhận được sự tin tưởng từ các tổ chức tài chính, cũng như một số quốc gia về mức độ bao phủ của tiền điện tử trong tương lai.
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam

Công tác quản trị rủi ro tín dụng của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam hiện nay được đánh giá khá hiệu quả, nhờ có cơ cấu tổ chức, chính sách quản trị rủi ro tín dụng phù hợp, quá trình nhận diện, đánh giá rủi ro tốt và các biện pháp xử lý linh hoạt. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc quản trị rủi ro tín dụng của các tổ chức tín dụng vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Bài viết này đánh giá, phân tích thực trạng quản trị rủi ro một số tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam và đưa ra một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong tổ chức tài chính vi mô.
Hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố qua các tổ chức tài chính khác ở mức trung bình

Hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố qua các tổ chức tài chính khác ở mức trung bình

Theo Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, thì nhận thức và hiểu biết đối với các quy định pháp luật trong đó có quy định về phòng, chống rửa tiền của nhóm các tổ chức tài chính khác được đánh giá là hạn chế hơn so với nhóm các tổ chức chuyên nghiệp như các ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán. Tuy nhiên, quy mô hoạt động của nhóm các tổ chức tài chính khác nhỏ và đơn giản, nên nguy cơ xảy ra vi phạm rửa tiền và mức độ ảnh hưởng là không lớn!